Super Slide & Super Blocks

Gepubliceerd op 4 mei 2023 om 17:00

In deze blog leggen we jullie de spellen 'Super Slide' & 'Super Blocks' van Giiker uit. Op aanvraag van de uitgever hebben we deze blog onderaan vertaald naar het Engels. 

## English see below ##

 

Super Blocks

Super blocks is een interactieve spelconsole waarbij je speelstukken moet plaatsen op de aangegeven positie. Het doel is om het verlichte gebied te vullen met aangegeven kleur / kleuren van puzzels.

De console bevat meer dan 1000 levels, die van makkelijk tot moeilijk gaan. De eerste levels laten je het spel ontdekken met 1 kleur, maar gedurende de levels ga je kleuren met elkaar combineren en kom je soms voor een flinke uitdaging te staan.

Je zet de console aan en je kunt direct starten zonder deze in te stellen. Zo is ook dit spel geschikt voor alle leeftijden. 

Het ontwikkelt cognitieve vaardigheden, concentratie, ruimtelijk inzicht en logisch redeneren tijdens het spelen. 

De console heeft ook een uitdaging modus. Probeer het spel op te lossen voordat de voortgangsbalk afloopt.

 

Wij vinden Super Blocks ook een erg leuk spel. Het heeft geen uitleg nodig en je kunt het spelen op elk moment van de dag op iedere plaats. Neem op vakantie wel reservebatterijen mee, want het spel is erg verslavend!

   

  Super Slide

  Super Slide is een ineractieve spelconsole waarbij je blokjes tactisch moet schuiven. Zodra je de console aanzet, geeft het scherm aan welke blokjes je waar moet plaatsen om te beginnen. Als je dit gedaan hebt, druk je op de rode knop en kun je beginnen. 

  Het doel is om het rode vierkant te verplaatsen naar het midden aan de onderkant. Uiteraard mag je geen blokjes optillen, maar moet je door middel van schuiven het blok onderaan krijgen. Zodra dit is gelukt hoor je aan het geluid of je de oplossing hebt. 

   

  Het spel is geschikt voor alle leeftijden en de levels worden steeds wat moeilijker. Totaal zitter er meer dan 500 levels verstopt in deze console. Hierdoor ben je wel even zoet om alle levels op te lossen. Het spel zorgt voor een verbetering van je korte termijn geheugen, dus je bent er niet alleen uren zoet mee, je wordt er ook slimmer van. Doordat er geen tijdsdruk is, speelt het erg relaxed.

   

  Wij vinden Super Slide een erg leuk spel. Lekker retro en ideaal voor op vakanties, neem op vakantie wel reservebatterijen mee. ook voor deze geldt: het spel is erg verslavend!

   

   

  #### ENGLISH####

  Super Blocks

  Super blocks is an interactive game console where you have to place playing pieces in the indicated position. The goal is to fill the light area with indicated colour/colours of puzzles.
  The console contains more than 1,000 levels, ranging from easy to difficult. The first levels let you discover the game with 1 colour, but during the levels you start combining colours with each other and sometimes face a big challenge.
  You turn on the console and you can immediately start without setting it up. So this makes the game suitable for all ages.


  It develops cognitive skills, concentration, spatial awareness and logical reasoning while playing.
  The console also has a challenge mode. Try to solve the game before the progress bar ends.

  We also think Super Blocks is a really fun game. It needs no explanation and you can play it at any time of the day in any place. Do take spare batteries with you on holiday as the game is very addictive!

   

  Super Slide

  Super Slide is an interactive game console where you have to slide blocks tactically. As soon as you turn on the console, the screen indicates which blocks to place where to start. Once you have done this, press the red button and you can start.


  The goal is to move the red square to the centre at the bottom. Of course, you are not allowed to lift any blocks, but you have to get the block to the bottom by sliding. As soon as you have succeeded, you can hear by the sound whether you have the solution.

   

  The game is suitable for all ages and the levels get progressively more difficult. In total, there are more than 500 levels hidden in this console. This will take some time to solve all levels. The game improves your short-term memory, so not only does it keep you busy for hours, it also makes you smarter. Because there is no time pressure, it plays very relaxed.

   

  We think Super Slide is a really fun game. Nice and retro and ideal for holidays, but take spare batteries with you on holiday. For this one too: the game is very addictive! 

   

  Reactie plaatsen

  Reacties

  Er zijn geen reacties geplaatst.